X
تبلیغات
Psychology
تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی


پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر بحران هویت در دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی انجام شد.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 12:16  توسط dr Psychology | 
بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره ی یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتنر بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه اصفهان


یکی از فرضیه های بنیادین که پذیرش همگانی یافته این است که نگرش افراد به کارآفرینی می تواند سطح فعالیت آنها را در این زمینه تحت تاثیر قرار دهد.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 12:14  توسط dr Psychology | 
اثربخشی مشاوره گروهی بر روابط متعارض بین برادران و خواهران


پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی مشاوره گروهی با استفاده از تجارب با ساختار بر روابط متعارض بین خواهران صورت گرفته است.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 12:11  توسط dr Psychology | 
بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی به شیوه پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش افکار ناکارامد حرفه ای دانشجویان دانشگاه اصفهان


هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه گروهی بر مبنای پردازش اطلاعات شناختی برکاهش افکار ناکارامد حرفه ای  (شغلی) دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 12:8  توسط dr Psychology | 
تاثیر مشاوره تحصیلی گروهی بر مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اصفهان


مشکل پیشرفت تحصیلی در دوره متوسطه یکی از دغدغه های مهم آموزش و پرورش کشور ما بوده است.تحقیقاتی که در مورد علل عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است، یکی از مهم ترین علت ها را نداشتن مهارت های تحصیلی و نبودن خدمات مشاوره تحصیلی در مدارس ما ذکر کرده اند.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 12:4  توسط dr Psychology | 
اثربخشی مشاوره ی گروهی با الگوی ((شناختی - رفتاری شادمانی فوردایس)) بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران


بسیاری از مشاغل دارای موقعیت های استرس زا هستند. هنگامی که استرس شغلی شدید باشد و برای مقابله با آن اقدامی صورت نگیرد، فرسودگی شغلی به وجود می آید.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 12:0  توسط dr Psychology | 
بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای 


در این پژوهش رابطه بین متغیرهای مربوط به مراجع، موقعیتی و فرآیندی با رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای مورد بررسی قرار گرفت.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 11:55  توسط dr Psychology | 
مشاوره حمایتی برای دانشجویان برای پیشرفت تحصیلی ضعیف :

عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست تحصیلی هنوز هم به عنوان معمول ترین دلایل ترک تحصیل دانشجویان محسوب می شوندو انجام مداخلات ترمیمی برای این دانشجویان مهم به نظر می رسد.


دانلود متن کامل مقاله

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 11:46  توسط dr Psychology | 
نگرش اساتید نسبت به مشاوره و راهنمایی تحصیلی و نظر آنها در مورد وظایف مشاوره :

راهنمایی و مشاوره دانشجویان، جزیی از وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، به منظور فائق آمدن بر مشکلات قابل پیشگری و افت تحصیلی ناشی از آن محسوب می گردد.دانلود متن کامل مقاله


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 11:4  توسط dr Psychology |